Czesław Znamierowski

Czesław Znamierowski (1888-1967). Prawnik, filozof, socjolog.

Studiował w Lipsku, Petersburgu, Berlinie, Monachium. W 1912 r. uzyskał w Bazylei doktorat z zakresu filozofii. Następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, które ukończył w 1922 r. doktoratem z prawa. Objął Katedrę Filozofii i Teorii Prawa na Uniwersytecie Poznańskim. Po habilitacji w 1924 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Po zakończeniu II wojny światowej jego twórczość i jego samego szykanowano jako "koryfeusza burżuazyjnej teorii prawa". Powodem było badanie naukowe z dziedziny socjologii, które kłóciły się z marksizmem. Cenzura odmawiała Czesławowi Znamierowskiemu publikacji.

Napisana przez Znamierowskiego praca " Szkoła prawa. Rozważania o państwie" ukazała się dopiero w 1988 r. prawie 20 lat po śmierci autora. W pracy tej zawarł głębokie rozważania na temat ustroju demokratycznego.

 

Ozdoba