Kazimierz Ostrowski

Kazimierz Ostrowski (1907-1999). Adwokat.

Jeden z najwybitniejszych adwokatów okresu powojennego (po II wojnie światowej), członek krakowskiej Izby Adwokackiej.

Pochodził z rodziny o mocnych tradycjach patriotycznych. W czasie wojny brał aktywny udział w ruchu oporu, został komendantem Związku Odbudowy Rzeczpospolitej. Od 1942 r. pracował w Komendzie Głównej AK jako kierownik Referatu Prasowego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako dowódca placówki radiowo-informacyjnej "Anna", w której skład wchodził także prof. Władysław Bartoszewski.

Aktywnie działał w Organizacji Młodzieży Radykalnej, a następnie w Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Sprawował funkcję syndyka Gminy Miasta Krakowa.

Po zakończeniu wojny podjął w Krakowie praktykę adwokacką. Był inwigilowany przez komunistyczną władzę. Brał udział jako obrońca w procesie załogi obozu w Auschwitz toczącym się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie, głośnym procesie kurii krakowskiej.

Autor wielu publikacji i artykułów dotyczących obrony w sprawach karnych i praw człowieka. Brał aktywny udział w pracy władz Izby Adwokackiej w Krakowie.

Uhonorowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jego zasługi przypomniał także Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym liście skierowanym do Kardynała Franciszka Macharskiego. List ten odczytano w dniu pogrzebu w 1999 r.

Ozdoba