Edward Wende

Edward Joachim Wende (1936-2002). Adwokat, polityk, senator I i II kadencji, poseł na Sejm III kadencji, wnuk pastora Edwarda Wende.

Jego rodzina wywodziła się z Kalisza. W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na opozycyjną postawę rodziny, oraz odmowę wstąpienia do PZPR, czyniono mu trudności z ukończeniem aplikacji adwokackiej. Do tego czasu pracował jako kurator zawodowy w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Ukończył aplikację sędziowską.

W 1976 r. był obrońcą opozycjonistów. Bronił robotników Ursusa oraz sławnych działaczy: Leszka Moczulskiego, Janusza Onyszkiewicza, Bronisława Geremka i Klemensa Szaniawskiego.

Był pełnomocnikiem oskarżycieli posiłkowych w procesie o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Później także w procesie generałów SB Ciastonia i Płatka.

W 1989 r. w pierwszych, wolnych wyborach zdobył masowe poparcie mieszkańców Kalisza i został senatorem I kadencji z ramienia Unii Demokratycznej. W 1991 r. ponownie został senatorem. W 1991 r. został Konsulem Honorowym Księstwa Luksemburg. W 1995 r. był pełnomocnikiem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy.

W latach 1993-1997 i 2001-2002 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. W Senacie m.in. przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1997-2001 sprawował mandat posła na Sejm III kadencji z listy Unii Wolności.

Dzień przed śmiercią, odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany został obok ojca i pradziadka w grobach rodzinnych na warszawskim cmentarzu ewangelickim.

Ozdoba