Zbigniew Hołda

Zbigniew Hołda (1950-2009). Adwokat, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie oraz członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Doradca Solidarności w latach 1980-1981.

W stanie wojennym internowany. W latach 1989-1997 pracował w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, a w latach 1999-2000 w Zespole ds. Nowelizacji Kodyfikacji Karnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Aktywnie działał na rzecz dostosowania polskiego systemu prawnego i penitencjarnego do standardów europejskich. Za główny cel stawiał sobie propagowanie praw człowieka. Angażował się w działalność publiczną.

Był laureatem nagrody ProBono, Złotego Paragrafu oraz Nagrody Tolerancji. Nie stronił od spraw kontrowersyjnych, często precedensowych.

W 2010 r. utworzono stowarzyszenie im. Prof. Hołdy w skład którego weszli sędziowie, działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i znani adwokaci.

Ozdoba