Stanisław Mikke

Stanisław Mikke (1947-2010). Adwokat, redaktor naczelny "Palestry", Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1985 roku.

Doskonały mówca. Adwokat silnie zaangażowany w działalność samorządu zawodowego. W latach 1989-1993 zastępca redaktora naczelnego "Palestry", a od 1993 roku jej redaktor naczelny. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989-1992 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego, członkiem Komisji Informacyjno-Prasowej i rzecznikiem prasowym NRA, zastępcą przewodniczącego Komisji Prasowej ds. "Biuletynu ORA" (1992-1995). W latach 1992-1998 przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera. Z rekomendacji AWS wybrany sędzią Trybunału Stanu. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wieloletni członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie.

Autor wielu artykułów o tematyce prawno-historycznej oraz książki "Śpij mężny" w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Był też konsultantem prawnym słynnych filmów Krzysztofa Kieślowskiego "Krótki film o zabijaniu" i "Bez końca".

Za wybitną działalność na rzecz Adwokatury w 1995 roku został odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym. Odznaczony złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Zginął tragicznie w dniu 10 kwietnia 2010 roku w wypadku rządowego samolotu, w drodze na uroczystości w Katyniu. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Ozdoba