Antoni Górski

Antoni Górski (1862-1928), prawnik i ekonomista, profesor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wolnej Wszechnicy Polskiej,  poseł do Austriackiej Rady Państwa,  w 1919 delegat na Konferencję Pokojową w Paryżu,  członek Komisji Kodyfikacyjnej RP. W 1925 r. wraz z wieloma wybitnymi znawcami prawa handlowego był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma prawniczego "Przegląd Prawa Handlowego". Pochowany na Powązkach.

Ozdoba