Tadeusz Dziurzyński

Tadeusz Dziurzyński (1879-1962) prawnik, sędzia Sądu Krajowego w Krakowie, od 1919 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, profesor prawa handlowego i wekslowego, dziekan wydziału i prorektor UJ.
Aresztowany w "Sonderaktion Krakau". Po zwolnieniu uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie wykładowca w Akademii Handlowej.
Współautor jednego z najbardziej znanych komentarzy do kodeksu handlowego.
Pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Ozdoba