Mikołaj Chwałkowski

Mikołaj Chwałkowski. Urodzony we Wschowie, pochodzenia szlacheckiego. Odbył studia prawnicze w Akademii we Frankfurcie nad Odrą. Pełnomocnik prawny na dworze Jakuba, księcia kurlandzkiego. Od 1696 r. poseł Fryderyka Kazimierza ks kurlandii, przy Królu Polskim w Warszawie. Autor cennych prac z zakresu historii prawa polskiego "Regni Poloniae ius publicum i Singularia quaedam polonica" (Lwów 1686).

Ozdoba