Konrad Dynowski

Konrad Dynowski (1862-1930) profesor prawa, członek Departamentu Senatu, senator w Petersburgu. Studia prawnicze rozpoczął w Kijowie, potem kontynuował w Berlinie, Fryburgu i Heidelbergu. Wybitny cywilista Uniwersytetu Warszawskiego.

Ozdoba