Maciej Bednarkiewicz

Maciej Bednarkiewicz (1940-2016) adwokat, poseł, członek Trybunału Stanu. Wychowawca i wzór do naśladowania dla wielu pokoleń adwokatów. Odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1969 r. prowadził praktykę adwokacką i był obrońcą w wielu głośnych procesach politycznych w czasach PRL. Współpracował z Komitetem Prymasowskim pomagającym internowanym.
Był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej (1989-1995), posłem na Sejm X kadencji (1989-1991), członkiem Trybunału Stanu (1991-1993, 1997-2001).
Po 1989 r. walczył o skazanie generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. W 1983 r. występował w procesie przeciwko zabójcom Grzegorza Przemyka. Za swoją działalność był aresztowany i przez kilka miesięcy więziony. Uczestniczył także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w procesie w sprawie masakry robotników Wybrzeża w 1970 r. (oskarżonym m.in. gen. Jaruzelski). Bronił opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. Po śmierci Barbary Sadowskiej doprowadził do wznowienia śledztwa i skazania milicjanta, który uczestniczył w pobiciu Grzegorza Przemyka.
Czynił starania by były szef MSW gen. Czesław Kiszczak odpowiedział za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników z kopalni "Wujek", zabitych przez ZOMO w pierwszych dniach stanu wojennego.
Na skutek intrygi władz został oskarżony o próbę kupowania informacji, które były tajemnicą państwową. Aresztowano go na pół roku. Zwolniono w 1984 roku z zastrzeżeniem, że jeśli będzie próbował bronić w jakimkolwiek procesie politycznym, zostaną mu odebrane uprawnienia adwokackie.
Reprezentował również abp. Józefa Michalika w procesie o krytykę ideologii gender.
Odznaczony Wielką Odznaką "Adwokatura Zasłużonym" oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ozdoba