Jan Amos Jaworski

Jan Amos Jaworski (1782-1830). Ukończył Uniwersytet Lwowski, gdzie w 1805 r. uzyskał stopień doktora.

Zawód adwokata wykonywał we Lwowie. W 1807 r. został zastępcą profesora prawa cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim, po ponad roku zastępcą profesora prawa kościelnego.

 

Ozdoba