Maurycy Kabat

Maurycy Kabat (1814-1890). Adwokat, studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując doktorat w 1838 r. Był docentem przy katedrze dawnego prawa polskiego.

Od 1841 r. prowadził kancelarię adwokacką.

Od 1870 r. był profesorem katedry procesu cywilnego, a w latach 1875-1876 dziekanem tamtejszego Wydziału Prawa. Odegrał dużą rolę w nadaniu uniwersytetowi polskiego charakteru.

Jako adwokat lwowski zdobył duże uznanie, brał także udział w procesach politycznych. Uczestniczył w pracach Rady Narodowej we Lwowie. W latach 1855-1868 zajmował stanowisko syndyka m. Lwowa. W 1888 r. został wybrany prezydentem Izby Adwokackiej. W latach 1865-1876 był posłem do sejmu galicyjskiego, jak również do austriackiej Rady Państwa.

Ważniejsze prace: "Postępowanie sądowe w sprawach drobiazgowych" (1879), "O procesie cywilnym" (1881), "O dowodach w procesie cywilnym" (1882).

 

 

Ozdoba