Andrzej z Upale

Andrzej z Upale (Andreas de Upale). Pełnomocnik procesowy kmiecia Mikołaja, na podstawie pełnomocnictwa zapisanego w Księgach Sądowych Łęczyckich.

Forma tego pełnomocnictwa jest interesująca, gdyż przytacza trzy używane już w XIV w. określenia adwokata i zawiera pełnomocnictwo o charakterze generalnym ("constituit suum verum et legitimum procuratorem factorem et prolocuratorem in omnibus et singulis causis").

 

Ozdoba