Aleksander Radwan Janowicz

Aleksander Radwan Janowicz (1843-b.d.). Adwokat, teoretyk, profesor.

Studia ukończył we Lwowie, gdzie w 1867 r. uzyskał stopień doktora praw. Na listę adwokatów został wpisany w 1872 r. W 1881 r. habilitował się na podstawie pracy "O interwencji tzw. ubocznej w procesie cywilnym". Na podstawie pracy "O świadkach" uzyskał uprawnienia do prowadzenia wykładów z historii państwa i prawa niemieckiego.

Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego.

Ważniejsze prace: "O znaczeniu i skutkach orzeczeń Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości" (1881), "Kupno renty - Studium historyczno-prawne" (1883), "Historia prawa niemieckiego" (1886).

 

 

Ozdoba