Paweł Szczerbic

Paweł Szczerbic (1552-1609). Syndyk lwowski, sekretarz królewski, adwokat, działacz polityczny.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Ukończył Akademię Krakowską, po czym na koszt wojewody krakowskiego studiował prawe we Włoszech. Po powrocie zajął stanowisko syndyka m. Lwowa i tam też wykonywał praktykę adwokacką.

Za poparciem kanclerza Jana Zamoyskiego uzyskał prawo prowadzenia we Lwowie drukarni (1578 r.). W niej wydawał pisane przez siebie dzieła prawnicze, wśród nich "Ius municipale to jest prawo magdeburskie" (1581).

Po śmierci Szczerbica wydano "Speculum Saxonum albo prawo saskie i magdeburskie, początkiem abecadła z łacińskiego i niemieckiego egzemplarzy zebrane".

W 1582 r. król Stefan Batory mianował Szczerbica asesorem sądów królewskich. Był też pisarzem Zygmunta III. Za zgodą króla Stefana Batorego został nobilitowany.

 

 

Ozdoba